Στάδιο αποδοχής του εαυτού μου, του συντρόφου μου, του παιδιού μου