Οι επιδόσεις των παιδιών στο νηπιαγωγείο είναι ενδεικτικές για τη σχολική τους πορεία;
• Το παιδί του νηπιαγωγείου που δεν έχει επαρκώς κατανοήσει
• την έννοια του συλλαβισμού,
• της κατηγοριοποίησης,
• χωροχρονικές έννοιες της προσχολικής ηλικίας,
• δεν προφέρει όλους τους ήχους της ελληνικής γλώσσας
• ο λόγος του είναι λακωνικός ή ασαφής ,
• όπως και το παιδί που δυσκολεύεται στη συγκέντρωση της προσοχής,
• την επίλυση «παζλ» τουλάχιστον 25 τεμαχίων
• δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί
• θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη δυσκολία στην αφομοίωση της ύλης στην πρώτη δημοτικού, από τον συνομήλικό του ο οποίος έχει κατακτήσει τα παραπάνω. (Μπορείτε να ελέγξετε το γρήγορο τεστ της μαθησιακής ετοιμότητας).

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να βελτιώσει το μαθησιακό του προφίλ;

Αρχικά θα χρειαστεί να διαπιστωθεί αν οι υποψίες σας είναι βάσιμες. Οι επιστήμονες του «Εύλογον» χρησιμοποιούν σταθμισμένα εργαλεία προκείμενου να «χαρτογραφήσουν» τις δεξιότητες του κάθε παιδιού και να μπορέσουν να επέμβουν σε συγκεκριμένους τομείς χρειάζεται ενίσχυση. Στην καταγραφή της ατομικής του στοχοθεσίας, θα είναι σημαντικός ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, των εκπαιδευτικών (με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων) καθώς και το αίτημα των ιδίων.
Για τα παιδιά της προσχολικής / σχολικής ηλικίας
Έρευνες αμερικάνικης προέλευσης δείχνουν ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας που είχαν διδαχθεί την έννοια της φωνολογικής ενημερότητας (διαβάστε το διαταραχές της άρθρωσης και αναγνωστική ικανότητα) μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα μαθησιακής ετοιμότητας , όπως αυτά που οργανώνει και εφαρμόζει η διεπιστημονική ομάδα του «ΕΥΛΟΓΟΝ» , οι επιδόσεις τους ξεχώριζαν έναντι των συνομηλίκων τους.
Παράλληλα στις συνεδρίες λογοθεραπείας και ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος εξασκείται το λεξιλόγιο καθώς και ο αφηγηματικός λόγος των παιδιών για να μπορούν να ανταποκριθούν στην ανάπτυξη του γραπτού κειμένου, όπως και η ακουστική και οπτική μνήμη των παιδιών για να ανταποκριθούν στην ανάγνωση, γραφή (ορθογραφία) καθώς και στην εκτέλεση εντολών μέσα στη τάξη.
Για τα παιδιά σχολικής ηλικίας
Στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας το πρωτόκολλο της διεπιστημονικής ομάδας, περιλαμβάνει γραφή και ανάγνωση καθώς και (error analysis) σε γραπτά κείμενα που ζητείται να προσκομίσουν, όπως και χρήση σταθμισμένων εργαλείων, ώστε να γίνει μια πλήρη καταγραφή από τον ειδικό επιστήμονα για την πηγή των δυσκολιών του μαθητή. Κατόπιν ακολουθεί ψυχολογική εκτίμηση του μαθητή αν χρειαστεί και η διεπιστημονική ομάδα θα οργανώσει την ατομική του στοχοθεσία την οποία θα κοινοποιήσει στους γονείς και τον μαθητή και θα εργαστούν από κοινού για την υλοποίησή της.
Γιατί αρκετοί μαθητές του δημοτικού ή του γυμνασίου-λυκείου έχουν χαμηλές επιδόσεις στις γραπτές εξετάσεις;
Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακόμα και αν εμφανίζουν επάρκεια στην ανάγνωσή τους, συχνά παρουσιάζουν δυσκολία στην κατανόηση του κειμένου. Οι ίδιοι μαθητές αρκετά συχνά παραπονιούνται, ότι ενώ έχουν ιδέες ή γνωρίζουν το περιεχόμενο του μαθήματός τους δεν ανταποκρίνονται στις γραπτές τους δοκιμασίες με επιτυχία. Σύμφωνα με κλινικά στοιχεία μια μεγάλη ομάδα αυτού του πληθυσμού αντιμετωπίζει δυσκολία και στη διήγηση προσωπικών τους εμπειριών και στην περιγραφή καταστάσεων. Πρόκειται για άτομα με φυσιολογική νοημοσύνη που όμως έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο κατανόησης όπως και εκφοράς. Οι συγκεκριμένοι μαθητές συνηθίζουν να προσπερνούν τις άγνωστες λέξεις και να κατανοούν, όχι πάντα με επιτυχία το κείμενο από τα συνφραζόμενα. Οι ερωτήσεις των γραπτών εξετάσεων δεν γίνονται πλήρως κατανοητές και οι απαντήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις. Το ίδιο απεικονίζεται σε εκθέσεις ή όποιες σχολικές δραστηριότητες χρειάζονται ανάπτυξη ενός θέματος. Συχνά οι ίδιοι μαθητές μπορεί να παρουσιάζουν διαταραχή στη δομή και μορφολογία του λόγου η οποία θα επηρεάσει αρνητικά την κατανόηση και εφαρμογή των γραμματικών και ορθογραφικών κανόνων της γλώσσας.
Γιατί ενώ γνωρίζει την ύλη του αποτυγχάνει στις εξετάσεις;
Ένας σημαντικότατος παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις τους προφορικές και γραπτές (εκτός από την ανάπτυξη του λεξιλογίου που έχουμε ήδη αναφέρει) είναι η συσσώρευση άγχους πριν την έναρξη της δοκιμασίας . Συνήθως αυτή η ψυχολογική κατάσταση επιδεινώνεται από την αναφορά υψηλών προσδοκιών από τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές, την αθέμιτη συσχέτιση της προσωπικής και κοινωνικής επιτυχίας με τη σχολική επιτυχία, την μονόπλευρη ενασχόληση των παιδιών με σχολικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εντοπίσουν αυτές τις δυσκολίες;
Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν γίνεται πάντα από τους εκπαιδευτικούς ή τους οικείους τους, η συσχέτιση του συγκεκριμένου περιορισμού με την σχολική τους επίδοση λόγω του ότι τα άτομα αυτά καλύπτουν τις ανάγκες της καθημερινότητας τους επαρκώς. Πρόκειται για ένα υψηλότερο επίπεδο λεκτικής επικοινωνίας που όταν αξιολογηθεί από τον ειδικό Θεραπευτή Λόγου αποκαλύπτεται αυτή η διαταραχή. Η διεπιστημονική ομάδα «ΕΥΛΟΓΟΝ» χρησιμοποιεί στις αξιολογήσεις της σταθμισμένα εργαλεία και καταγραφή των συγκεκριμένων ατομικών περιορισμών ώστε να οργανώσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει ταχύτερα και αποτελεσματικά τη συγκεκριμένη δυσκολία.
Απαραίτητες ικανότητες για την ένταξη στην Α' δημοτικού
Τεστ ανίχνευσης μαθησιακής ωριμότητας - για τον μαθητή

Διαβάστε ακόμα για την «υπερκινητικότητα» και την «διάσπαση προσοχής»