Λογοθεραπεία για ενήλικες

Ο παθολόγος λόγου ομιλίας ή λογοθεραπευτής ανήκει στα επαγγέλματα υγείας και είναι εκπαιδευμένος να διαγνώσκει και να θεραπεύει παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές στο Λόγο και την Ομιλία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάσκηση του επαγγέλματος είναι η απόκτηση πτυχίου στο επίπεδο Μaster ή του Διδακτορικού καθώς και η αναγνώριση των ικανοτήτων του ειδικού από τον Αμερικάνικο Σύλλογο ΑSHA (American Speech and Hearing Association). Στην Ελλάδα οι λογοθεραπευτές είναι απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ.

Tι υπηρεσίες προσφέρει ένας Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας ή ένας λογοθεραπευτής;

Η προσφορά τους εντάσσεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή αποκατάσταση της προφορικής επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν:

1. Άτομα με διαταραχή φωνολογικού τύπου (π.χ. αλλοίωση ήχων στην εκφορά του λόγου τους, από την παιδιακή τους ηλικία, ή λόγω της διεθνής τους καταγωγής.)
2. Άτομα με τραυλισμό ώστε να μιλούν με μεγαλύτερη ευχέρεια.
3. Aτομα με διαταραχές της φωνής (π.χ. βραχνάδα, ιδιαίτερα ψιλή φωνή, χαμηλή ή πολύ δυνατή φωνή) ώστε να βελτιώσουν τη φωνή τους.
4. Άτομα με διαταραχή της σίτισης.
5. Βαρήκοα άτομα ώστε να αναπτύξουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την επικοινωνία τους με την χρήση ακουστικών και να μάθουν τεχνικές για να ξεπεράσουν τους περιορισμούς του ακουστικού τους βοηθήματος (aural rehabilitation) αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ.
6. Ενήλικες μετά από αφαίρεση του λάρυγγα για ανάπτυξη της ομιλίας μέσω του οισοφάγου.
7. Άτομα με αφασία ως αποτέλεσμα κάκωσης ή εγκεφαλικού επεισοδίου για να αναπτύξουν τις εναπομείναντες δυνατότητες τους για προφορική επικοινωνία.
8. Συμβουλευτική σε ένα ευρύ πλαίσιο για την πρόληψη των διαταραχών του Λόγου και της Ομιλίας.
9. Σχεδιασμός και συμμετοχή σε έρευνες που θα ανοίξουν νέα προοπτικές για την αποκατάσταση των διαταραχών του Λόγου και της Ομιλίας.

Διαβάστε εδώ τα Στάδια Αποδοχής

Προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα..

Χρήση του πιστοποιημένου τέστ προσωπικότητας 16 PF® χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία, για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε χώρους ανάπτυξης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιλογή προσωπικού.

Η επιλογή της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει ένας έφηβος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα λάβει, η οποία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική του αποκατάσταση αλλά και την προσωπική και επαγγελματική του επιτυχία.

Η επιλογή αυτή, για να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη, εκτός από χαρακτηριστικά της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στη οποία σχεδιάζει να ζήσει μελλοντικά ο έφηβος, πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της και παραμέτρους της προσωπικότητας του εφήβου όπως π.χ. τα ταλέντα του, τις προτιμήσεις του, τις αδυναμίες του, τις αξίες του κλπ.

Έτσι, εκτός από την προσωπική αναζήτηση και την καθοδήγηση της οικογένειας για μία τόσο σημαντική απόφαση, η διεπιστημονική μας ομάδα προτείνει και τη σταθμισμένη αξιολόγηση των παραπάνω χαρακτηριστικών, έτσι ώστε η τελικές απαντήσεις να είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια και συσχετίσεις προσωπικών χαρακτηριστικών.

Το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 16PF (16 personality factors - 16 χαρακτηριστικά προσωπικότητας) και είναι ένα πολύ γνωστό και αναγνωρισμένο επιστημονικό ερωτηματολόγιο προσωπικότητας που ανέπτυξε πριν μισό περίπου αιώνα ο Dr. Raymond Cattell. Το 16 PF® αποτελεί παγκόσμιο μέτρο αναφοράς (International Standard) καθότι προσδιορίζει με ακρίβεια τις παραμέτρους διαμόρφωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις πτυχές της προσωπικότητας των εξεταζόμενων.

Οι ψυχολόγοι του "ΕΥΛΟΓΟΝ" χρησιμοποιούν τη 5η έκδοσή του, εκσυγχρονισμένη και αναθεωρημένη. Το 16PF-5 έχει σταθμιστεί και μεταφραστεί στα ελληνικά από την εταιρεία Ison Psychometrica. Εμπεριέχει 185 ερωτήσεις από τις οποίες προκύπτει η βαθμολόγηση στις 16 κλίμακες καθώς και συσχετισμοί μεταξύ συγκεκριμένων παραγόντων.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει μία εισαγωγική συνεδρία λήψης ιστορικού (με τον έφηβο και τους γονείς) και μία συνεδρία για την απόδοση και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η απάντηση του ερωτηματολογίου γίνεται από τον έφηβο σε δικό του χρόνο και επιστρέφεται στον σύμβουλο κατόπιν συνεννόησης. Όλες οι συνεδρίες γίνονται μέσω skype, σε προκαθορισμένο χρόνο. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης της "Θεραπεία=Ελπίδα" είναι σύντομοι (τα ραντεβού εξυπηρετούνται το αργότερο σε μία βδομάδα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος) και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραδίδεται στους γονείς μία αναλυτικότατη έκθεση με τα ευρήματα του τεστ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τεστ προσωπικότητας 16 PF® χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία, για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε χώρους ανάπτυξης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιλογή προσωπικού.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Σχολή γονέων

Σεμινάρια για ειδικούς θεραπευτές