Εργοθεραπεία Για Παιδιά

Εργοθεραπεία είναι η θεραπεία σωματικών ή ψυχιατρικών διαταραχών μέσω ειδικά επιλεγμένων δραστηριοτήτων με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους.
Εργοθεραπεία είναι η χρήση δημιουργικών δραστηριοτήτων και ειδικών τεχνικών παρεμβάσεων που σκοπό έχουν αφενός την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής ενός ατόμου και αφετέρου την προώθηση του ατόμου στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτησίας και λειτουργικότητας, που αντιστοιχεί φυσικά στην ηλικία του και το περιβάλλον του. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της λήψης ιστορικού, της συνέντευξης , της κλινικής παρατήρησης καθώς και εξειδικευμένων σταθμισμένων δοκιμασιών.
Με τον όρο «δημιουργική δραστηριότητα» εννοούμε κάθε δραστηριότητα που αφού αναλυθεί, δίνει στον θεραπευτή αλλά και στο παιδί στόχους που μπορούν να κατορθώσουν για την καλυτέρευση της όποιας δυσκολίας, πχ: το να φτιάξουμε ένα ανθρωπάκι από χρωματιστή πλαστελίνη, μπορεί να βοηθάει ένα παιδί να βελτιώσει τη λεπτή του κινητικότητα και τους χειρισμούς δακτύλων του, την αισθητηριακή του ολοκλήρωση, το να μάθει τα χρώματα, τη σωματογνωσία, το να αυξήσει την συγκέντρωσή του, να μάθει να λύνει προβλήματα και να ακολουθεί οδηγίες και να βελτιώσει το αίσθημα αυτοεκτίμησης του πετυχαίνοντας την ολοκλήρωση μιας ευχάριστης για το παιδί δραστηριότητας.
Οι υπηρεσίες της Εργοθεραπείας περιλαμβάνουν αξιολόγηση, θεραπευτική παρέμβαση, εκπαίδευση ή συμβουλευτική με το παιδί, την οικογένειά του και το περιβάλλον του.
 
Ο εργοθεραπευτής συνήθως οργανώνει το πρόγραμμα αποκατάστασης για τις ακόλουθες συνθήκες που μπορούν να εμφανίζονται σε παιδιά:
 
2. Αναπτυξιακές διαταραχές
3. Αυτισμός ΔΑΔ
4. Νευρομυικές διαταραχές
5. Μαθησιακές διαταραχές
6. Ψυχοκινητική ανωριμότητα
7. Αυτοϋπηρέτηση
8. Διαταραχές σίτισης
9. Διαταραχές λεπτής κίνησης
10.Διαταραχές οπτικοκινητικού συντονισμού

Πίνακας Ηλικιών Εργοθεραπείας

Προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα..

Χρήση του πιστοποιημένου τέστ προσωπικότητας 16 PF® χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία, για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε χώρους ανάπτυξης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιλογή προσωπικού.

Η επιλογή της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει ένας έφηβος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα λάβει, η οποία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική του αποκατάσταση αλλά και την προσωπική και επαγγελματική του επιτυχία.

Η επιλογή αυτή, για να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη, εκτός από χαρακτηριστικά της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στη οποία σχεδιάζει να ζήσει μελλοντικά ο έφηβος, πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της και παραμέτρους της προσωπικότητας του εφήβου όπως π.χ. τα ταλέντα του, τις προτιμήσεις του, τις αδυναμίες του, τις αξίες του κλπ.

Έτσι, εκτός από την προσωπική αναζήτηση και την καθοδήγηση της οικογένειας για μία τόσο σημαντική απόφαση, η διεπιστημονική μας ομάδα προτείνει και τη σταθμισμένη αξιολόγηση των παραπάνω χαρακτηριστικών, έτσι ώστε η τελικές απαντήσεις να είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια και συσχετίσεις προσωπικών χαρακτηριστικών.

Το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 16PF (16 personality factors - 16 χαρακτηριστικά προσωπικότητας) και είναι ένα πολύ γνωστό και αναγνωρισμένο επιστημονικό ερωτηματολόγιο προσωπικότητας που ανέπτυξε πριν μισό περίπου αιώνα ο Dr. Raymond Cattell. Το 16 PF® αποτελεί παγκόσμιο μέτρο αναφοράς (International Standard) καθότι προσδιορίζει με ακρίβεια τις παραμέτρους διαμόρφωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις πτυχές της προσωπικότητας των εξεταζόμενων.

Οι ψυχολόγοι του "ΕΥΛΟΓΟΝ" χρησιμοποιούν τη 5η έκδοσή του, εκσυγχρονισμένη και αναθεωρημένη. Το 16PF-5 έχει σταθμιστεί και μεταφραστεί στα ελληνικά από την εταιρεία Ison Psychometrica. Εμπεριέχει 185 ερωτήσεις από τις οποίες προκύπτει η βαθμολόγηση στις 16 κλίμακες καθώς και συσχετισμοί μεταξύ συγκεκριμένων παραγόντων.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει μία εισαγωγική συνεδρία λήψης ιστορικού (με τον έφηβο και τους γονείς) και μία συνεδρία για την απόδοση και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η απάντηση του ερωτηματολογίου γίνεται από τον έφηβο σε δικό του χρόνο και επιστρέφεται στον σύμβουλο κατόπιν συνεννόησης. Όλες οι συνεδρίες γίνονται μέσω skype, σε προκαθορισμένο χρόνο. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης της "Θεραπεία=Ελπίδα" είναι σύντομοι (τα ραντεβού εξυπηρετούνται το αργότερο σε μία βδομάδα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος) και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραδίδεται στους γονείς μία αναλυτικότατη έκθεση με τα ευρήματα του τεστ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τεστ προσωπικότητας 16 PF® χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία, για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε χώρους ανάπτυξης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιλογή προσωπικού.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Σχολή γονέων

Σεμινάρια για ειδικούς θεραπευτές