Τηλεοπτική εμφάνιση της κ. Ειρήνης Κιάμου, με θέμα την ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου στα παιδιά