Τηλεοπτική εμφάνιση της κ. Ειρήνης Κιάμου, με θέμα τον τραυλισμό