Τηλεοπτική εμφάνιση της κ. Ειρήνης Κιάμου, με θέμα τα κοχλιακά εμφυτεύματα-Μέρος Β