Τηλεοπτική εμφάνιση της κ. Ειρήνης Κιάμου, με θέμα τις ομάδες δημιουργικής απασχόλησης που υλοποιούνται.