Σελίδες από το ημερολόγιο ενός γονιού: ας γίνουμε μοντέλο προσπάθειας, όχι τελειότητας!