Οι πρώτες ζωγραφιές-μουτζούρες, σαν μέσο έκφρασης των παιδιών...