Δημιουργικές δραστηριότητες με τα παιδιά μας: ένα αφηρημένο έργο τέχνης!