Πως οργανώνουμε την συνεργασία μας με τους εκπαιδευτικούς;