Πώς να μοιράζω το χρόνο μου ισότιμα σε κάθε παιδί μου;