ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΜΩΡΑ (Διατήρηση του αντικειμένου)