"Θεραπεία=Ελπίδα": το κοινωνικό πρόσωπο του "Εύλογον"