Λογοτεχνία + Παιδί=Πολύπλευρη Ανάπτυξη (επιλογή βιβλίων, τεχνικές παρότρυνσης και «αφαίμαξης» των βιβλίων)