ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ